Czym jest tłumaczenie ustne?


Tłumaczenie ustne polega na przekazywaniu ustnie wiadomości z jednego języka na inny poprzez tłumacza. Istnieją różne style tłumaczenia, ale wszystkie są pogrupowane w dwie główne techniki:

Symultaniczne


Tłumacz mówi tylko kilka słów za mówcą. Nie ma czasu na robienie notatek; jest to bardzo szybki proces. Ogólnie rzecz biorąc, ten rodzaj tłumaczenia wymaga wyposażenia – kabiny lub zestawu przenośnego – a tłumacz zwykle znajduje się z dala od mówcy.

Tłumaczenie symultaniczne jest najczęściej stosowane podczas większych konferencji i spotkań lub w sytuacjach, gdy zaleca się unikanie przerywania mówcy podczas wypowiedzi (oprócz ewentualnej sesji pytań i odpowiedzi).

Ponieważ jest to bardzo wymagające zadanie, tłumacze ustni zazwyczaj pracują w parach (lub grupach trzyosobowych dla niektórych kombinacji językowych) i wymieniają się co kilka minut.

Szeptane (zwane także asystą tłumaczeniową) to styl tłumaczenia symultanicznego. Jest to stosowane, gdy na przykład uczestnik spotkania potrzebuje tłumacza w pobliżu, bardzo dokładnie interpretując wiadomość od mówców (stąd termin szeptane).

Język migowy jest często wykonywany równolegle.

Należy pamiętać, że tłumaczenie symultaniczne odbywa się z jednego języka źródłowego na język docelowy, na przykład brytyjski naukowiec mówi po angielsku, a przesłanie jest przekazywane ustnie publiczności polskojęzycznej.


Konsekutywne

Mówca wypowiada pełne zdanie i zatrzymuje się, aby tłumacz mógł przekazać wiadomość. Musi istnieć dobre porozumienie między tłumaczem a mówcą, aby wiedzieli, kiedy mówić szybciej lub wolniej, kiedy zrobić pauzę itd., aby zapewnić pełne przekazanie wiadomości. Tłumacz może robić notatki i czytać je podczas przekazywania wiadomości.

Ten rodzaj tłumaczenia ustnego może być wykorzystywany w wielu różnych sytuacjach, takich jak mniejsze spotkania biznesowe, wycieczki, wizyty lekarskie i tak dalej.

W tłumaczeniu konsekutywnym, szczególnie w stylu zwanym łącznikiem, tłumaczenie odbywa się dwujęzycznie – to znaczy od źródła do celu i odwrotnie. Na przykład prezes zagranicznej firmy odwiedzającej polskojęzycznego dyrektora generalnego może przyjść z tłumaczem łącznikowym, który przekaże wiadomość zarówno z języka polskiego, jak i na polski.


Potrzebujesz sprzętu do tłumaczenia ustnego?

Konieczne jest wcześniejsze ustalenie, jakiego rodzaju tłumaczenia ustnego jest potrzebne, ponieważ może być również potrzebny sprzęt specjalistyczny. Większość tłumaczy ustnych jest odpowiednio przeszkolona do pracy w trybie symultanicznym lub konsekutywnym, ale nie w obu – dlatego ważne jest wybrać odpowiedniego tłumacza.


Aby dowiedzieć się więcej o tłumaczeniu ustnym lub omówić Twoje wymagania, skontaktuj się z nami.


Niech Mundus Verborum przetłumaczy twoje słowa światu.