Czym są napisy?


Napisy to rodzaj tłumaczenia audiowizualnego, które ma własne specyfikacje, zasady i kryteria. Napisy są najczęściej używane w filmach, dokumentach i reklamach.

Pozwala ludziom czytać i rozumieć, co zostało powiedziane. Z napisów można korzystać z różnych powodów:

  • Niepełnosprawność słuchu
  • Niepełnosprawność wzrokowa – na przykład osoby z dysleksją mogą używać napisów do ćwiczenia czytania, kojarzenia słów z dźwiękami.
  • Napisy są przydatne, gdy ktoś ogląda multimedia w głośnym otoczeniu, nie słyszy dialogu.
  • Pomagają również, gdy ludzie oglądają w cichym miejscu i nie chcą rozpraszać ludzi wokół nich, na przykład w samolocie, autobusie lub pociągu
  • I oczywiście oglądanie zagranicznego filmu z napisami może być wielką pomocą dla każdego, kto próbuje nauczyć się tego konkretnego języka


W niektórych filmach napisy są również używane, gdy bohaterowie znajdują się w głośnym otoczeniu, a intencją jest, aby widzowie nadal rozumieli, o czym rozmawiają. Mogą również przedstawiać myśli, czytanie warg lub cokolwiek innego, o czym mógłby pomyśleć reżyser.

Bez napisów może być niemożliwe dla widzów zrozumienie wszystkiego co zostało powiedziane.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o napisach lub masz projekt, który chciałbyś omówić, to skontaktuj się z nami.


Jeśli masz coś do powiedzenia, powiedz to lepiej z Mundus Verborum.