Czym są narzędzia CAT?


CAT jest to oprogramowanie. CAT to skrót od ang. Computer Assisted Translation (tłumaczenie wspomagane komputerowo). Ze względu na występujące w nazwie słowo “komputer”, ludzie często mylnie rozumieją ten termin. Należy pamiętać, że nie oznacza to tego samego co “tłumaczenie maszynowe”, tak jak popularnie znane Google Translate, Microsoft Translator, Apple iTranslate i tak dalej.

Oprogramowanie CAT może zaoszczędzić czas, przechowując, zarządzając i edytując tłumaczenia zapisane przez tłumaczy w pamięci tłumaczeniowej. Innymi słowy, załóżmy, że wysłałeś tłumaczowi umowę do przetłumaczenia z języka angielskiego na włoski. Będzie on pracował nad tłumaczeniem używając narzędzia CAT. Po przetłumaczeniu umowy tekst jest przechowywany w pamięci tłumaczenia — pliku zawierającego tekst źródłowy, tłumaczenie i ustawienia plików. Jeżeli w pewnym momencie w przyszłości będziesz potrzebować przetłumaczyć podobne umowy, tłumacz będzie mógł porównać nowe umowy w pamięci tłumaczeniowej i tylko edytować różnice między dokumentami, zamiast tłumaczyć wszystko od podstaw.

Oprogramowanie CAT pomaga przyspieszyć proces tłumaczenia, zwiększając spójność i ogólną jakość przetłumaczonego dokumentu, a także obniży koszty.

Na rynku dostępnych jest wiele oprogramowań typu CAT, dostępnych zarówno w wersji płatnej, jak i bezpłatnej. Liderami rynku są: SDL Studio Trados, memoQ, Wordfast, DejaVu, Memsource i OmegaT.

Często oprogramowanie CAT będzie miało narzędzie do zarządzania bazą terminów już pakiecie lub jako dodatek.

W Mundus Verborum pracujemy głównie z Trados i memoQ. Jeżeli jednak Twoja firma wymaga innego narzędzia CAT, nadal będziemy mogli Ci pomóc.


Czym jest narzędzie do zarządzania bazą terminologiczną?


Jest to narzędzie do tworzenia, zarządzania i przechowywania baz terminologicznych, to jest listy słów, które powinny zostać włączone do danego tłumaczenia.

Na przykład jeśli firma ma listę określonego słownictwa (takich jak terminy prawne, medyczne lub techniczne), które muszą być używane we wszystkich projektach ze względu na spójność, tłumacz może utworzyć bazę terminologiczną. Odtąd, gdy tłumacz pracuje nad zdaniem zawierającym jedno z tych słów lub fraz, narzędzie zarządzające bazą terminologiczną będzie o nich przypominać tłumaczowi.


Czym jest oprogramowanie do zapewnienia jakości?


W zależności od skali projektu może być konieczne zastosowanie oprogramowania zapewniającego jakość.

Jest to świetne narzędzie stosowane do wprowdzenia spójności między kilkoma plikami lub dłuższym tekstem. Działa poprzez porównanie tłumaczenia jednego lub więcej plików z ustaloną listą terminologii, tak aby sprawdzić, czy użyto jedynie najbardziej odpowiednich terminów.


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o narzędziach CAT, skontaktuj się z nami.


Niech Mundus Verborum zarządza Twoim słownictwem.