Wat is tolken?


Tolken is het mondeling overbrengen van een boodschap vanuit de ene taal in de andere met behulp van een tolk. Tolken kan vele vormen aannemen, maar wordt voornamelijk in twee hoofdtechnieken ondergebracht:

Simultaan


De tolk spreekt slechts een paar woorden na de spreker. Er is geen tijd om aantekeningen te maken. Dit gaat op zeer hoog tempo. . In het algemeen is voor dit type tolken apparatuur nodig – hetzij een tolkcabine of een draagbare uitrusting – en de tolk zit meestal niet dicht bij de spreker.

Simultaan tolken wordt voornamelijk gebruikt bij grotere conferenties en vergaderingen, of in situaties waarin de spreker bij voorkeur niet wordt onderbroken (los van een mogelijke vragensessie).

Omdat het een zeer veeleisende taak is, werken tolken vaak in paren (of, voor sommige talencombinaties, in groepen van drie) en wisselen elkaar elke paar minuten af.

Fluistertolken (ook wel chuchotage genoemd) is een stijl van simultaantolken. Deze stijl wordt gebruikt als, bijvoorbeeld, een deelnemer in een vergadering een tolk bij hem/haar in de buurt moet hebben die de boodschap van de sprekers van zeer nabij tolkt (vandaar de term fluistertolken).

Gebarentolken wordt vaak ook simultaan uitgevoerd.

Het is belangrijk om hier op te merken dat simultaantolken van een brontaal naar een doeltaal wordt uitgevoerd. Zo spreekt een Japanse wetenschapper in het Japans en de boodschap wordt oraal aan het Nederlandstalige publiek overgebracht.


Consecutief

De spreker spreekt een volledige zin en stopt zodat de tolk de boodschap kan overbrengen. Er is een goede synergie nodig tussen de tolk en de spreker, zodat ze weten wanneer ze sneller of langzamer moeten spreken, moeten pauzeren enz., om ervoor te zorgen dat de boodschap volledig overkomt. De tolk kan aantekeningen maken en die voorlezen bij het doorgeven van de boodschap.

Dit soort tolken kan worden gebruikt in een grote verscheidenheid aan situaties zoals kleinere zakelijke vergaderingen, rondleidingen, medische consulten enz.

Bij consecutief tolken, met name in een stijl die liaison wordt genoemd, wordt tweetalig getolkt – d.w.z. van bron naar doel en omgekeerd. Bijvoorbeeld, de voorzitter van een buitenlands bedrijf die een bezoek aan een Nederlandse CEO brengt, neemt misschien een liaisontolk mee om de boodschap zowel vanuit als in het Nederlands over te brengen.


Hebt u tolkapparatuur nodig?

Het is van groot belang om van te voren vast te stellen welke tolkdiensten u nodig hebt, omdat dit wellicht het gebruik van apparatuur met zich meebrengt. De meeste tolken zijn getraind om ofwel simultaan of consecutief te werken, maar niet beide – dus voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de juiste professional voor het werk kiest.


Neem contact met ons op als u meer informatie over tolken wenst of als u wilt bespreken wat u nodig hebt.


Mundus Verborum kan uw woorden voor de wereld vertalen.