Co to jest przedłumaczeniowa analiza tekstu?


Co to jest przedłumaczeniowa analiza tekstu?


Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, tłumaczenie jest ważne, jeżeli chcesz poszerzyć grono klientów, nawiązać trwałe relacje partnerskie i zabezpieczyć pomyślną przyszłość.

Jednak wraz z korzyściami płynącymi z tłumaczenia możesz również napotkać problemy z nim związane. Zagadnienia, które mogą pojawić się podczas tłumaczenia, są często związane z niejednoznacznością, bardzo specyficzną zawartością kulturową lub błędami w tekście źródłowym.

Ważne jest, aby pamiętać, że chociaż tekst może być dla ciebie lub jego oryginalnego autora jasny, może powodować pewne zamieszanie i nieporozumienie dla kogoś innego – stąd potrzeba upewnienia się, że tekst jest absolutnie zrozumiały dla pracujących nad nim specjalistów.

Właśnie wtedy pomagamy. Usprawniamy cały proces, przesyłamy przedtłumaczeniową analizę tekstu, czyli kompleksowy raport wskazujący wszelkie potencjalne trudności, jakie mogą napotkać tłumacze z dokumentem źródłowym przed rozpoczęciem tłumaczenia.

Dodamy również komentarze pomocnicze, czy zdjęcia są odpowiednie, czy należy unikać pewnych kolorów, a nawet tematy, których nie można przetłumaczyć, gdyż mogą być nielegalne (patrz poniżej).

Nasz raport zapewni niezbędną wiedzę, aby uniknąć problemów we wczesnym etapie, potencjalnie oszczędzając czas i pieniądze.


W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z nami.Czy tłumaczenie może być nielegalne?


W tłumaczeniu dużego portalu samopomocy, klient chciał zachęcić kobiety do aborcji w przypadku nieplanowanego zajścia w ciążę.

Chociaż zabieg ten był powszechną praktyką w kraju klienta, w Brazylii jest nielegalny. W związku z tym dokument ten nie mógł zostać przetłumaczony, ponieważ zalecenie to może potencjalnie narazić kobiety na odpowiedzialność karną.

Ocena przed tłumaczeniem pomaga klientom w pokazaniu różnego rodzaju problemów związanych z tłumaczeniem, a także z treścią dokumentów.


Dzięki Mundus Verborum stłumisz z zarodku problemy z tłumaczeniem.