Czym jest certyfikacja profesjonalna?


Większość instytucji wymaga profesjonalnego certyfikatu wydawanego przez akredytowane organizacje z różnych powodów, głównie związanych z pracą lub edukacją. Na przykład obcokrajowcy ubiegający się o studia w Wielkiej Brytanii są zwykle zobowiązani do udowodnienia swoich umiejętności angielskiego, zdając egzamin językowy, taki jak IELTS, Cambridge CAE lub TOEFL.

Niektóre kraje mogą wymagać certyfikatów do celów imigracyjnych lub służbowych. Mundus Verborum może pomóc w przygotowaniu do najpopularniejszych międzynarodowych testów językowych, takich jak:

 • ALPT: Test biegłości w języku arabskim
 • CELPE-Bras: Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Certyfikat biegłości w języku portugalskim brazylijskim dla obcokrajowców)
 • CIELS: Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (Certyfikat języka włoskiego jako języka obcego)
 • DALF: Diplôme approfondi de langue française (Dyplom z zaawansowanego języka francuskiego)
 • DELE: Diploma de Español como Lengua Extranjera (Dyplom języka hiszpańskiego jako języka obcego)
 • GDS: Großes Deutsches Sprachdiplom (Dyplom z zaawansowanego języka niemieckiego)
 • IELTS: International English Language Testing System (Międzynarodowy System Testowania Języka Angielskiego)
 • JLPT: Test biegłości w języku japońskim
 • TestDaF: Test Deutsch als Fremdsprache (Test języka niemieckiego jako języka obcego)
 • TOCFL: Test języka chińskiego jako języka obcego
 • TOEFL: Test of English as a Foreign Language (Test języka angielskiego jako języka obcego)


Mundus Verborum może pomóc Tobie w zapewnieniu materiałów do nauki, nauczycieli, aby poprowadzili przygotowania, i wzory testów do nauki.

Jeżeli chcesz zdać jeden z tych egzaminów do celów zawodowych, imigracyjnych lub edukacyjnych, lub tylko dlatego, że chcesz mieć certyfikat w celu potwierdzenia umiejętności językowch, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w pełni przygotować się do profesjonalnego certyfikatu.

Należy pamiętać, że nie jesteśmy powiązani z żadnym z ośrodków egzaminacyjnych i nie przeprowadzamy egzaminów, ale jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie możesz to zrobić.


Pozwól Mundus Verborum zwiekszyć Twoje szanse na zdanie egzaminu.