Wat is proeflezen?


Proeflezen is de laatste fase van het redigeerproces en richt zich voornamelijk op het lezen van schriftelijk werk op “oppervlaktefouten” – fouten die te maken hebben met spelling, punctuatie, grammatica en woordkeuze.

Moet u een rapport verzorgen, maar wilt u het graag door een ervaren taalkundige laten proeflezen – iemand die aanzienlijk meer doet dan alleen de spelling controleren?

Moet u belangrijke academische essays of zelfs een proefschrift inleveren, maar bent u bezorgd dat de beoordeling lager uitvalt vanwege uw Nederlandse taalvaardigheid? Of misschien wilt u iets in een andere taal laten proeflezen?

Onze diensten op het gebied van proeflezen geven u een rustig gevoel. Wij zorgen ervoor dat uw tekst op de beste manier overkomt door fouten te corrigeren die te wijten zijn aan slechte spelling, grammatica, punctuatie of inconsistente lay-out.

Zorg ervoor dat u niet door typefouten en andere vergissingen in de steek wordt gelaten.

Het is belangrijk om hier op te merken dat Mundus Verborum uw werk voor u controleert, maar niet voor u schrijft.


Schrijf als een pro met Mundus Verborum!